Sacré Coeur – Mrázovka, Městské zásahy Praha 2010

Architektura veřejného prostoru. 80 řešení pro 80 míst města. Projekt Městské zásahy Praha 2010 je projevem profesně-občanské iniciativy. Představuje architektonické projekty, které si nikdo neobjednal a které vznikly z vnitřní či profesní potřeby jejich autorů poukázat na to, co v městském prostoru nefunguje. Architekti nabízí veřejnosti řešení, jak jednotlivé prostory změnit.

Sacré Coeur – Mrázovka, Městské zásahy Praha 2010

Architektura veřejného prostoru. 80 řešení pro 80 míst města. Projekt Městské zásahy Praha 2010 je projevem profesně-občanské iniciativy. Představuje architektonické projekty, které si nikdo neobjednal a které vznikly z vnitřní či profesní potřeby jejich autorů poukázat na to, co v městském prostoru nefunguje. Architekti nabízí veřejnosti řešení, jak jednotlivé prostory změnit.

datum:

2010 (studie, výstava, prezentace)

místo:

Sacré Coeur – Mrázovka, Smíchov, Praha 5

vizualizace:

sporadical

pořadatel:

Městské zásahy

autoři projektu MZ:

Matúš Vallo a Oliver Sadovský

kurátor:

Adam Gebrian

konzultant:

prof. Miroslav Masák

koordinace a produkce:

Jana Kostelecká

místo konání výstavy:

Centrum současného umění DOX, spolupořadatel

termín výstavy:

13. 5 2010 – 2. 8. 2010

média:

archiweb – vybrané projekty, pozvánka na výstavu

DOX – program

Anděl na pražském Smíchově zažívá v posledních letech bouřlivý rozvoj.

Původně industriální zástavba byla nahrazena novou strukturou, která dokázala svojí životaschopnost a stala se jedním z významných center města. Nový život prosakuje do blokové zástavby z 19. století zejména směrem k Vltavskému nábřeží. Můžeme bezprostředně sledovat, jak ožívají původní ulice a jejich parter.

V kontrastu s tímto pozitivním trendem je přerušení hlavní tepny Plzeňské ulice. Mimoúrovňová křižovatka spojující vnitřní městský okruh s novým centrem nepřirozeně odděluje dynamicky se rozvíjející východní část a zároveň konzervuje neutišený stav v západní části s původní historickou zástavbou.

Naším návrhem upozorňujeme na potenciál městských parků Sacré Coeur a Mrázovky, které se bezprostředně dotýkají centra a zároveň jsou vlivem špatné přístupnosti ponechány mimo „dění“. Nacházejí se na protilehlých svazích podél Plzeňské ulice. Překrytím mimoúrovňové křižovatky deskou s parkem dojde k propojení nejen obou parků, ale i k plynulému navázání na systém historických parků a zahrad vedoucí až k Hradu. Nově vzniklá plocha přirozeně doplní pobytové prostory stávajících parků, které jsou vlivem svažitého terénu omezeny, a zároveň sníží hluk z dopravy.