Administrativní budova, Nepomuk – Dvorec

Nová administrativní budova doplňuje stávající výrobní areál. Společnost se zabývá zpracováním dřeva pro výrobu atypických dřevěných obalů. Má kořeny v okolí Nepomuku a vyrostla zde v jednoho z největších zaměstnavatelů v regionu. Areál ve Dvorci zahrnuje výrobní, skladové a provozní budovy, nový provoz pilnice a novou železniční vlečku. Haly jsou propojeny zastřešeným otevřeným manipulačním prostorem se sušičkami a možností skladování dřeva.

Administrativní budova, Nepomuk – Dvorec

Nová administrativní budova doplňuje stávající výrobní areál. Společnost se zabývá zpracováním dřeva pro výrobu atypických dřevěných obalů. Má kořeny v okolí Nepomuku a vyrostla zde v jednoho z největších zaměstnavatelů v regionu. Areál ve Dvorci zahrnuje výrobní, skladové a provozní budovy, nový provoz pilnice a novou železniční vlečku. Haly jsou propojeny zastřešeným otevřeným manipulačním prostorem se sušičkami a možností skladování dřeva.

datum:

2022 – 23 (studie)

klient:

KLAUS Timber a.s

místo:

Průmyslová 348, Nepomuk – Dvorec

status:

studie

vizualizace:

Redpixel

užitná plocha:

4 050 m²

hrubá podlažní plocha:

4 850 m²

zastavěná plocha:

2 027 m²

obestavěný prostor:

21 000 m³

pozemek:

9 000 m²

spolupráce:

Ing. Lukáš Krbec, Ing. Matúš Neusch, PhD. – A2 Timber s.r.o. (konstrukční studie)

Ing. Petr Boháč, Dana Čížová – Požární bezpečnost staveb s.r.o. (PBŘ)

Nová administrativní budova doplňuje stávající výrobní areál společnosti Klaus Timber a.s. ve Dvorci v severovýchodní části města Nepomuk. Společnost se zabývá zpracováním dřeva pro výrobu atypických dřevěných obalů, jejichž je největším českým producentem. Firma má kořeny v okolí Nepomuku a vyrostla zde v jednoho z největších zaměstnavatelů v regionu. Areál ve Dvorci zahrnuje výrobní, skladové a provozní budovy, nový provoz pilnice a novou železniční vlečku. Haly jsou propojeny zastřešeným manipulačním prostorem se sušičkami a možností skladování dřeva.

Nová budova se má stát řídícím centrem společnosti, otevřeným pro všechny zaměstnance. Naším úkolem bylo vytvořit zázemí pro administrativu, doplněnou v rámci péče o zaměstnance o vzdělávací, sportovní a rehabilitační prostory. Dalším cílem bylo nalézt vhodnou polohu jídelny s gastroprovozem a navrhnout sociální a ubytovací zázemí pro specifickou skupinu zaměstnanců.

Doplňujeme do schématu areálu poslední část. Budovu, která by měla být reprezentantem společnosti. Udržitelná a hospodárná dřevostavba jako symbol společenské odpovědnosti jejího stavebníka.

Využíváme dané terénní konfigurace s vybudovanými komunikacemi k vertikálnímu členění domu po půl patrech. Technologické a servisní provozy částečně umisťujeme pod terén. Nad ním pak dům „pluje“ směrem od výrobních hal ke vstupu do areálu. Zde je nad terénem a vytváří krytou vstupní partii. Dům obklopuje ze severu zahrada s retenčním jezírkem.

Návrh poskytuje dostatečnou kapacitu pro budoucí rozvoj firmy a nabízí vysokou variabilitu uspořádání vnitřních prostor. Otevřené atrium, které vertikálně prostupuje celým domem, přináší světlo do hloubky dispozice a umožňuje efektivně řídit mikroklima v kancelářích. V interiéru zůstanou dřevěné konstrukce nezakryté. Konstrukci ze dřeva volíme také pro jedinečné a zdravé vnitřní prostředí, které obecně dřevostavby nabízejí.