Atelier, Trutnov

Stavební parcela leží v místě bývalého lomu. Ze severu a západu je obklopena vzrostlými stromy. Na pozemku stojí rodinný dům. Navrhovaná stavba je umístěna na přední ploše rovinné části pozemku, na místě bývalé kůlny. Domek bude sloužit jako atelier výtvarnice a scénografky.

Atelier, Trutnov

Stavební parcela leží v místě bývalého lomu. Ze severu a západu je obklopena vzrostlými stromy. Na pozemku stojí rodinný dům. Navrhovaná stavba je umístěna na přední ploše rovinné části pozemku, na místě bývalé kůlny. Domek bude sloužit jako atelier výtvarnice a scénografky.

datum:

2014 (projekt, realizace)

klient:

soukromý investor

místo:

Trutnov

status:

realizace

foto a video:

investor

užitná plocha:

46 m²

zastavěná plocha:

61 m²

obestavěný prostor:

296 m³

pozemek:

2 282 m² (celkem 7 043 m²)

Stavební parcela leží v místě bývalého lomu. Ze severu a západu je obklopena vzrostlými stromy. Na pozemku stojí rodinný dům. Navrhovaná stavba je umístěna na přední ploše rovinné části pozemku, na místě bývalé kůlny. Domek bude sloužit jako atelier výtvarnice a scénografky, je navržen jako jednopodlažní nepodsklepená budova obdélného půdorysu se šikmou sedlovou střechou. Půdorysné rozměry stavby jsou 6 x 10 m, světlá výška obytného prostoru je 4,1m. Výška hřebene je 4,5 m. Dispozičně je dům rozdělen na tři místnosti – zázemí a dílnu. Úložný prostor nad zázemím je přístupný po žebříku. Dům je zděný a má dřevěný plášť ze svislých modřínových prken. Jižní štítová stěna má velké posuvné okno, severní je bez oken, na západní fasádě je jedno okno s pevným zasklením do obytné místnost. Na východní fasádě jsou umístěna dvě okna (jedno s pevným zasklením a jedno otvíravé a sklápěcí do obytné místnosti) a vstup do domu. Před jižním štítem je navržena dřevěná terasa. Zdrojem tepla jsou kamna.
Stavba byla realizována z velké části svépomocí. Autorem časosběrných fotografií i záznamu montáže fasády je majitel.