Revitalizace Tyršova náměstí, Hostomice

Návrh na revitalizaci Tyršova náměstí v Hostomicích. Konverze stávajících objektů pošty a hasičské zbrojnice pro plnění nových funkcí městské haly, poštovního úřadu a doplňkových funkcí občanské vybavenosti. Hostomice, trhová obec na křižovatce dvou cest. Náměstí bez společenského života, opuštěný park. Pošta jako přirozený střed, kostel stranou zájmu. Nevyužitý veřejný prostor podél uliční fronty domů.

Revitalizace Tyršova náměstí, Hostomice

Návrh na revitalizaci Tyršova náměstí v Hostomicích. Konverze stávajících objektů pošty a hasičské zbrojnice pro plnění nových funkcí městské haly, poštovního úřadu a doplňkových funkcí občanské vybavenosti. Hostomice, trhová obec na křižovatce dvou cest. Náměstí bez společenského života, opuštěný park. Pošta jako přirozený střed, kostel stranou zájmu. Nevyužitý veřejný prostor podél uliční fronty domů.

datum:

2010 (soutěž)

klient:

Město Hostomice

místo:

Tyršovo náměstí, Hostomice pod Brdy

status:

soutěž

vizualizace:

sporadical

pozemek:

32 000 m² (cca 75 m x 435 m) plocha náměstí

Návrh na revitalizaci Tyršova náměstí v Hostomicích. Konverze stávajících objektů pošty a hasičské zbrojnice pro plnění nových funkcí městské haly, poštovního úřadu a doplňkových funkcí občanské vybavenosti. Hostomice, trhová obec na křižovatce dvou cest. Náměstí bez společenského života, opuštěný park. Pošta jako přirozený střed, kostel stranou zájmu. Nevyužitý veřejný prostor podél uliční fronty domů.

Jasná křižovatka dvou hlavních cest – ty jsou jednoznačným zeměpisným určením obce, přivádí život a příležitosti. Nová budova ve východní polovině náměstí – doplnění symetrické kompozice tří veřejných objektů. Změna využití budovy pošty, odstranění hasičské zbrojnice. Rozdělení plochy náměstí na tři části – pevný střed mezi dvěma zelenými parky. Náměstí chybí plocha pro aktivní využití, trhy, koncerty – obecně pro setkávání.Navrhujeme dlážděnou střední část. Západní a východní třetina parku zůstává zelená, určená k relaxaci a odpočinku.

Budova školy / pošty je přirozeným středem náměstí a symbolem obce. V přízemí vznikne infocentrum, v patře víceúčelový sál s možností občerstvení. Provoz pošty bude přesunut do nové budovy na náměstí. Navrhujeme odstranit hasičskou zbrojnici, školku přesunout do nové budovy na náměstí. Probíhá oprava kostela. Přínosem by bylo jeho využití pro civilní účely (koncerty, výstavy, zpřístupnění věže atd …). Beseda je nová budova ve středu východní poloviny náměstí. Tvoří symetrickou kompozici s kostelem a infocentrem. Navrhujeme objekt řešit jako transparentní veřejný interiér. Má tři navzájem propojené části – knihovnu, kavárnu a volný prostor. Stavba má organický půdorys, je otevřená všem a všemi směry. Novou poštu navrhujeme postavit před objekt obchodního domu. Nový objem je dvoupodlažní, pobočka pošty bude v přízemí, prostory v druhém podlaží jsou pronajímatelné. Novou mateřskou školu navrhujeme umístit na volnou parcelu v jihovýchodním rohu náměstí, která je v územním plánu označená jako rozvojová. Dojde tak k vhodnému uzavření uliční fronty náměstí. Provoz školky přirozeně přitáhne na náměstí děti i jejich rodiče.

Mezi kostelem a bývalou poštou předpokládáme pravidelné pořádání trhů a bazarů. Navrhujeme zde veřejnou kašnu a Mariánský sloup posunujeme na podélnou osu kostela. Mezi infocentrem a besedou je volná plocha pro venkovní pódium. Park ve východní třetině s besedou je určen dětem. Navazuje tak na navrženou mateřskou školu. V parku jsou volně rozmístěny dětské atrakce, prolézačky, pískoviště. Západní park s kostelem je klidnější. Je určen pro odpočinek a relaxaci. Kolem stromů jsou navrženy kruhové lavice, zůstala zachována částečně zpevněná cesta k základní škole. Doplňujeme současné torzo lipové aleje. Stávající stromy ve vnitřním parku zůstanou ve velké míře zachovány. Odstraňujeme všechny keře a nižší rostliny, aby se prostor co nejvíce otevřel,. Stromy jsou od sebe v takové vzdálenosti, aby působily kompaktně a zároveň umožnily průhledy napříč náměstím. Navrhujeme dvě veřejné kašny, jedna je součástí zpevněné plochy před jižní fasádou kostela, druhá větší je součástí středního náměstí – tržiště.

V severovýchodním a severozápadní rohu náměstí zachováváme zelené předzahrádky. Tvoří nedílnou součást uspořádání náměstí a dávají mu venkovský (v dobrém slova smyslu) charakter a detail. Jejich úprava může být věcí majitele přilehlých objektů nebo může být řešena jako celek.