Dostavba tělocvičny Gymnázia Jana Keplera, Praha

Gymnázium Jana Keplera, funkcionalistická budova z roku 1932, stojí v Praze 6 na Pohořelci. Školní areál vyplňuje blok mezi ulicemi Keplerova, Parléřova, Morstadtova a Hládkov. Pozemek má dvě výškové úrovně. Ve spodní polovině je školní hřiště, nová tělocvična vznikla v horní části a navazuje na slepé západní křídlo s fasádou do Morstadtovy ulice. Její štítová stěna končí na hraně zatravněného terénního zlomu.

Dostavba tělocvičny Gymnázia Jana Keplera, Praha

Gymnázium Jana Keplera, funkcionalistická budova z roku 1932, stojí v Praze 6 na Pohořelci. Školní areál vyplňuje blok mezi ulicemi Keplerova, Parléřova, Morstadtova a Hládkov. Pozemek má dvě výškové úrovně. Ve spodní polovině je školní hřiště, nová tělocvična vznikla v horní části a navazuje na slepé západní křídlo s fasádou do Morstadtovy ulice. Její štítová stěna končí na hraně zatravněného terénního zlomu.

datum:

2005 – 2008 (projekt), 2009 (realizace)

klient:

Odbor městského investora MHMP

místo:

Parléřova 2, 16900 Praha 6

status:

realizace

foto:

Daniela Dostálková, Jan Kuděj

zastavěná plocha:

558 m²

obestavěný prostor:

5 100 m³

hrací plocha:

13 x 24 m, sportovní plocha 17 x 26 m, výška 7,1 m

ocenění:

Cena starostky, nejlepší stavba Prahy 6, 2009

publikace:

Česká architektura 2009-2010 PROSTOR 2011

Gymnázium Jana Keplera , funkcionalistická budova z roku 1932, stojí v Praze 6 na Pohořelci. Školní areál vyplňuje blok mezi ulicemi Keplerova, Parléřova, Morstadtova a Hládkov. Pozemek má dvě výškové úrovně. Ve spodní polovině je školní hřiště, nová tělocvična vznikla v horní části a navazuje na slepé západní křídlo s fasádou do Morstadtovy ulice. Její štítová stěna končí na hraně zatravněného terénního zlomu.

Hmota tělocvičny je jednoduchý kvádr z pohledového betonu. Barevná kombinace šedých tónů vychází z členění původní budovy. Její nejnižší podlaží, kam nově patří i tělocvična, tvoří sokl objektu a má povrch fasády z tmavošedého umělého kamene. V interiéru je dominantním odstínem světle modrá barva, použitá pro sportovní podlahu a akustické obklady stěn.

Nadměrné oslunění podélných fasád je tlumeno rastrem pevných slunolamů. Jednotlivé panely v ploše splývají a v detailu tvoří strukturu, která pro pozorovatele mění vzhled tělocvičny v závislosti na úhlu pohledu a odstupu od budovy. Slunolam uliční fasády je kotven k obvodové stěně, dvorní slunolamy jsou předsazené před prosklenou stěnou a lemují krytý průchod z šaten na venkovní hřiště. Velká část východní fasády je prosklená, podlaha haly přechází s minimálním výškovým rozdílem do zelené plochy. Prostor dvora se tak stává součástí interiéru.

Vnitřní půdorysný rozměr haly 7 x 26 metrů odpovídá požadavkům pro minimální školní basketbalové hřiště. Tělocvična má světlou výšku 7,1 metru. Usazení na terén i celková tloušťka konstrukcí jsou navrženy tak, aby byla zelená střecha s terasou přístupná přímo z knihovny ve třetím podlaží.

Konstrukce tělocvičny je z prefabrikovaných betonových dílců. Nosnou část tvoří skelet založený na pilotách, strop je z předpjatých TT vazníků, vnitřní i vnější stěny z panelů. Všechny betonové prvky jsou pohledové. Slunolamy jsou odlité z probarvené betonové směsi. Hala má podlahové vytápění. Podlaha je položena na pružném roštu se sportovním PVC povrchem.