Smuteční síň, Roudnice nad Labem

Smuteční síň i zahrady jsou od okolního prostředí odděleny obvodovou zdí. Síň je umístěna mezi zahradami. Zahrady jsou podstatnou součástí obřadních prostor. Severní (parková) je místem setkání pozůstalých, je výchozím bodem smutečního rituálu. Dům je prostorem pro samotný obřad. Jižní zahrada, do které se vstupuje ze smutečního sálu, představuje poslední cestu rozloučení se zemřelým člověkem.

Smuteční síň, Roudnice nad Labem

Smuteční síň i zahrady jsou od okolního prostředí odděleny obvodovou zdí. Síň je umístěna mezi zahradami. Zahrady jsou podstatnou součástí obřadních prostor. Severní (parková) je místem setkání pozůstalých, je výchozím bodem smutečního rituálu. Dům je prostorem pro samotný obřad. Jižní zahrada, do které se vstupuje ze smutečního sálu, představuje poslední cestu rozloučení se zemřelým člověkem.

datum:

2010

klient:

Město Roudnice nad Labem

místo:

ulice U Hřbitova, Roudnice nad Labem

status:

soutěž

vizualizace:

sporadical

užitná plocha:

842 m²

hrubá podlažní plocha:

946 m²

zastavěná plocha:

946 m²

obestavěný prostor:

5 480 m³

pozemek:

8 740 m²

Pozemek určený pro smuteční síň uzavírá ze západní strany území městského hřbitova, v jižní části sousedí s Novým židovským hřbitovem. Plochy vzájemně propojuje alej, která je u hřbitovů slepě zakončena. Severozápadní konec nebo severozápadní začátek města.

Pozemek je rozdělný na tři části. Volná otevřená plocha přiléhající k aleji (příjezdové cestě), kopíruje předprostor židovského hřbitova na protějším pozemku. Komunikace a parkování podél východní hranice pozemku, umožňuje jednak uvažované alternativní napojení ze severu, zachovává zároveň přijatelnou pěší vzdálenost k síni i ke hřbitovu. Smuteční síň a zahrady za obvodovou zdí vytvářejí uzavřený celek, ve kterém všechny jeho části hrají v daný okamžik důležitou roli v samotném pohřebním rituálu.

Vstup ke smuteční síni, respektive do severní zahrady, je situován v horní třetině východní obvodové zdi – směrem k parkovací ploše a stávajícímu hřbitovu. Provozní přístup a vstup pro zaměstnance je umístěn odděleně v západní části pozemku, vede k němu samostatná komunikace podél vnější strany obvodové zdi jižní zahrady..

Smuteční síň i zahrady jsou od okolního prostředí odděleny obvodovou zdí. Síň je umístěna mezi zahradami. Zahrady jsou podstatnou součástí obřadních prostor. Severní (parková) je místem setkání pozůstalých, je výchozím bodem smutečního rituálu. Dům je prostorem pro samotný obřad. Jižní zahrada, do které se vstupuje ze smutečního sálu, představuje poslední cestu rozloučení se zemřelým člověkem. V případě, kdy následuje vynášení rakve a uložení ostatků na místním hřbitově, pak cesta plynule navazuje na alej vedoucí ke hřbitovu.

Dům plochu vymezenou obvodovou zdí prostorově dělí, zahrady jsou však propojeny krytou venkovní chodbou – předprostorem vestibulu. Smuteční sál je orientovaný směrem do jižní zahrady. Boční krátké fasády jsou součástí obvodové zdi, fasády směrované do zahrad odrážejí jejich charakter: severní fasáda je hladká betonová s reliéfy stromů, jižní fasáda je zelená (systém vertikální zahrady). Jednopodlažní stavba je monolitická stěnová konstrukce s lomenou rovinou střešní desky.