Konverze objektů vodárny, Písek

Areál úpravny vody leží na nábřeží Otavy v docházkové vzdálenosti od centra města. Záměr města je využít stávající haly na univerzální prostory pro sportovní, kulturní a volnočasové využití a vybavit je potřebným zázemím. Vybudovat v areálu bývalé úpravny vody vodácký kemp s možností parkování obytných vozů.

Konverze objektů vodárny, Písek

Areál úpravny vody leží na nábřeží Otavy v docházkové vzdálenosti od centra města. Záměr města je využít stávající haly na univerzální prostory pro sportovní, kulturní a volnočasové využití a vybavit je potřebným zázemím. Vybudovat v areálu bývalé úpravny vody vodácký kemp s možností parkování obytných vozů.

datum:

2020 (studie) – 2022 (projekt DSP)

klient:

Město Písek

místo:

U Vodárny, Písek

status:

projekt

vizualizace:

SDAR

hrubá podlažní plocha:

4 500 m²

obestavěný prostor:

22 700 m³

Areál úpravny vody leží na nábřeží Otavy v docházkové vzdálenosti od centra města. Historická budova s unikátními anglickými pískovými filtry byla postavena v letech 1899 – 1900. Novější objekty byly realizovány v 80. letech 20. století, historická část dále sloužila jako zázemí pro administrativu a laboratoře. V roce 2018 Písek dokončil novou úpravnu pitné vody v jiné lokalitě.

Záměr města Písku je využít stávající haly na univerzální prostory pro sportovní, kulturní a volnočasové využití a vybavit je potřebným zázemím. Dále pak vybudovat v areálu bývalé úpravny vody vodácký kemp s možností parkování obytných vozů (přístup k řece a dopravní síti), případně jednoduché ubytovací prostory v jedné ze stávajících budov.

Projekt řeší novější části areálu. Navrhujeme přestavbu čtyř technologických hal na tělocvičny s různou velikostí a možností využití. Modrá tělocvična (původní strojovna) je velký univerzální tréninkový prostor, žlutá (pískové filtry) je místo pro baletní a taneční sál, bílá (čiřiče a vápenné hospodářství) je sportovní hala s parametry pro soutěžní utkání v míčových sportech. Nabídku vyžití doplňuje jump aréna vestavěná do van čiřičů. Sportoviště mají společnou recepci, šatny a hygienické zázemí.

Zázemí kempu je součást konverze budov vodárny, místa pro karavany a stanování jsou situována podél nábřeží řeky Otavy.