Kašny na náměstí Republiky, Plzeň

Náměstí Republiky je nejstarším a nejvýznamnějším veřejným prostorem Plzně a těžištěm městského života přímo v jejím centru. Prostoru náměstí dominuje gotický trojlodní chrám sv. Bartoloměje. Hmota chrámu dělí jeho plochu na dva prostory, které mají odlišný charakter. Severní část náměstí s radnicí a Mariánským sloupem má díky výšce kostela uzavřený, klidný a intimní charakter. Jižní část plochy má potenciál stát se dynamickým, živým městským centrem. Rozdílný charakter severní a jižní části náměstí podporujeme i v našem návrhu kašen. Severovýchodní je jednoduchá, geometrická, s klidnou zrcadlící vodní plochou. Dvě jižní jen nepatrně vystupují z úrovně terénu. Jsou živé, dynamické, využívají vodní sloupec, tříšťi vodní hladinu jako kompoziční prvky.

Kašny na náměstí Republiky, Plzeň

Náměstí Republiky je nejstarším a nejvýznamnějším veřejným prostorem Plzně a těžištěm městského života přímo v jejím centru. Prostoru náměstí dominuje gotický trojlodní chrám sv. Bartoloměje. Hmota chrámu dělí jeho plochu na dva prostory, které mají odlišný charakter. Severní část náměstí s radnicí a Mariánským sloupem má díky výšce kostela uzavřený, klidný a intimní charakter. Jižní část plochy má potenciál stát se dynamickým, živým městským centrem. Rozdílný charakter severní a jižní části náměstí podporujeme i v našem návrhu kašen. Severovýchodní je jednoduchá, geometrická, s klidnou zrcadlící vodní plochou. Dvě jižní jen nepatrně vystupují z úrovně terénu. Jsou živé, dynamické, využívají vodní sloupec, tříšťi vodní hladinu jako kompoziční prvky.

datum:

2004 (soutěž)

klient:

Statutární město Plzeň

místo:

náměstí Republiky, Plzeň

status:

soutěž

vizualizace:

sporadical

plocha řešeného území:

2,68 ha (26 827 m² / rozměr náměstí 193 × 139 m).

Náměstí Republiky je nejstarším a nejvýznamnějším veřejným prostorem Plzně a těžištěm městského života přímo v jejím centru (rozměr 193 × 139 m). Prostoru náměstí dominuje gotický trojlodní chrám sv. Bartoloměje. Hmota chrámu dělí jeho plochu na dva prostory, které mají odlišný charakter. Severní část náměstí s radnicí a Mariánským sloupem má díky výšce kostela uzavřený, klidný a intimní charakter. Jižní část plochy má potenciál stát se dynamickým, živým městským centrem. Rozdílný charakter severní a jižní části náměstí podporujeme i v našem návrhu městských kašen.

Severovýchodní kašna je prostá, geometrická, s klidnou zrcadlící vodní plochou. Dvě jižní kašny jen nepatrně vystupují z úrovně terénu, jsou živé, dynamické, využívají vodní sloupec, tříšť i vodní hladinu jako kompoziční prvky.

Chceme, aby jednotlivé vodní plochy svým charakterem odpovídaly cyklu lidského života (jihovýchodní kašna –  dětství – hravost, zábava; jihozápadní kašna – mládí a dospělost – dynamika, kulminace; severovýchodní kašna – stáří – klid, stín, pokora). Stejně tak jak se v závislosti na zralosti lidského života mění nároky každého z nás na prostředí, které nás obklopuje, tak se bude vyvíjet náš vztah k jednotlivým vodním plochám na náměstí. Lidé budou postupně nacházet nové kvality těchto míst. Během života tak budou lidé jako místo k setkávání a odpočinku postupně využívat všechny tři kašny.

Ortogonální rastr dlažby doplňujeme drobnými podsvětlenými litinovými reliéfy vloženými do středů všech čtvercových polí dlažby (motiv reliéfu vychází z městské heraldiky).