Administrativní budova Škoda Transportation, Plzeň

Dům byl postaven na území výrobního areálu Škoda Plzeň, v blízkosti páté vstupní brány, v sousedství průmyslových hal z 19. a 20. století i nově vybudovaných výrobních objektů. Na pozemku je parkoviště, malý park pro zaměstnance a přístřešek se stojanem pro jízdní kola. Objekt má sedm podlaží, v podzemním podlaží jsou umístěny sklady a technické místnosti, v nadzemních podlažích administrativní prostory.

Administrativní budova Škoda Transportation, Plzeň

Dům byl postaven na území výrobního areálu Škoda Plzeň, v blízkosti páté vstupní brány, v sousedství průmyslových hal z 19. a 20. století i nově vybudovaných výrobních objektů. Na pozemku je parkoviště, malý park pro zaměstnance a přístřešek se stojanem pro jízdní kola. Objekt má sedm podlaží, v podzemním podlaží jsou umístěny sklady a technické místnosti, v nadzemních podlažích administrativní prostory.

datum:

2005-2007 (projekt) – 2007-2008 (realizace)

klient:

ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o., Průmyslové závody ŠKODA Plzeň

místo:

nám. Emila Škody 2922/1, 301 00 Plzeň 3 – Jižní Předměstí

status:

realizace

generální projektant:

CIAS – Česká inženýrská a.s.

spolupráce:

Chemoprag s.r.o., Alfaprojekt Olomouc a. s., AIRTECH GROUP s.r.o. (projektanti dílčích částí)

foto:

Daniela Dostálková

hrubá podlažní plocha:

5 400 m²

zastavěná plocha:

772 m²

obestavěný prostor:

20 800 m³

pozemek:

2 200 m² komunikace, 1 775 m² zelené plochy a park

Dům byl postaven na území výrobního areálu Škoda Plzeň, v blízkosti páté vstupní brány, v sousedství průmyslových hal z 19. a 20. století i nově vybudovaných výrobních objektů. Na pozemku je parkoviště, malý park pro zaměstnance a přístřešek se stojanem pro jízdní kola. Objekt má sedm podlaží, v podzemním podlaží jsou umístěny sklady a technické místnosti, v nadzemních podlažích administrativní prostory. Budova je navržena jako pravidelný kvádr s výrazným zapuštěným vstupem. Jasné osvětlení v podhledu podporuje čitelnost vstupního prostoru a zároveň jeho snadnou identifikaci v jinak nečleněném objemu hmoty objektu. Nosnou konstrukcí je železobetonový montovaný skelet se ztužujícími jádry vertikálních komunikací (výtahy a schodiště) a železobetonovými stropy. Konstrukce se pohledově výrazně uplatňuje v interiéru. Plastický charakter fasády vytvářejí dvě materiálové vrstvy pláště a pravidelný rastr oken na vnitřním líci. Plášť je navržen z předzvětralých titanzinkových šablon a kompaktních desek tmavé barvy, které jsou vzhledem k titanzinkovému plášti zapuštěny.Plochy jednotlivých podlaží i technická infrastruktura jsou koncipovány tak, aby umožnily maximální míru flexibility. Hlavní chodba odděluje jádro od samotných administrativních místností prosklenými příčkami. Jednotlivé kanceláře jsou od sebe navzájem odděleny plnými montovanými příčkami, volná dispozice nabízí i halové řešení. Členění kancelářských prostor příčkami může být změněno na základě aktuálních potřeb investora podle navrženého základního modulu.