Revitalizace Malešického náměstí, Praha

Malešické náměstí s kapličkou Sv. Václava a přilehlá zástavba tvoří historické jádro starých Malešic. Ideový návrh revitalizace většího městského celku založený na důkladném seznámení s lokalitou.  Prezentace návrhu veřejnosti, následné hodnocení návrhů a participace občanů.

Revitalizace Malešického náměstí, Praha

Malešické náměstí s kapličkou Sv. Václava a přilehlá zástavba tvoří historické jádro starých Malešic. Ideový návrh revitalizace většího městského celku založený na důkladném seznámení s lokalitou.  Prezentace návrhu veřejnosti, následné hodnocení návrhů a participace občanů.

datum:

2014 (studie)

klient:

Oddělení koncepce a rozvoje, Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje MČ Praha 10

místo:

Malešické náměstí, Praha 10

status:

studie (ideová studie)

vizualizace:

sporadical

pozemek:

75 000 m²

ocenění:

1. místo v soutěži 2014 Think Arch 2014 (návrhy a realizace staveb, které vykazují prvky udržitelnosti, efektivnějšího využití materiálů a energie a zároveň kladou důraz na zvýšení kvality prostředí)

foto:

Irena Brožová

Malešické náměstí s kapličkou Sv. Václava a přilehlá zástavba tvoří historické jádro starých Malešic. Kdysi klidná periferie Prahy s původním venkovským charakterem je dnes obklopena výstavbou a negativně poznamenána průjezdnou dopravou. Nehledáme exkluzivní řešení. V souvislosti s centrem starých Malešic přemýšlíme o každodennosti, praktičnosti, jednoduchosti. Velkoměsto je vzdálené. Na náměstí a v jeho okolí je mnoho přitažlivých míst a zákoutí. Pomůžeme je obyvatelům znovu objevit. Chceme vrátit Malešickému náměstí původní velikost a strukturu. Obvod bude odpovídat historické návsi, domy uprostřed náměstí vytvoří ohraničené bloky, prostranství mezi nimi budou opět volně prostupná. Pro obvod Malešického náměstí je charakteristická nepravidelnost, která vznikla během staletí. Je to hodnota, na kterou chceme upozornit. Nepravidelnosti, zákoutí nebo rozcestí vytvářejí útulný prostor, protikladný k moderním celkům vzniklým najednou podle projektu.

Prezentace řešení veřejnosti: Na základě prezentace tří paralelních architektonických návrhů proběhlo za účasti mediační agentury hodnocení veřejností s připomínkami k jednotlivým řešením. Naše prezentace začíná krátkým historickým exkurzem, dále zdůvodněním hlavního principu návrhu – obnovení hranice bývalé návsi a zdůraznění jejího rostlého charakteru a nepravidelnosti. Na schématech jsme vysvětlovali dopravní situaci, dělení na lokality a popisovali nejdůležitější body v prostoru návsi. Rádi používáme srovnávací fotografie současný stav / návrh nebo příklady dobrých řešení odjinud, které jsou pro veřejnost srozumitelné.