Dům u svatého Michaela, Nový Svět

Historie domu „U svatého Michaela“ sahá do konce 16. století. Dnešní podobu získal na sklonku 18. století a v první polovině 19. století. Je první stavbou v řadě podobných objektů, kopírujících tvar zahradní zdi kapucínského kláštera na pražských Hradčanech. Společně s ostatními domky a protější zdí tvoří uličku Nový Svět.

Dům u svatého Michaela, Nový Svět

Historie domu „U svatého Michaela“ sahá do konce 16. století. Dnešní podobu získal na sklonku 18. století a v první polovině 19. století. Je první stavbou v řadě podobných objektů, kopírujících tvar zahradní zdi kapucínského kláštera na pražských Hradčanech. Společně s ostatními domky a protější zdí tvoří uličku Nový Svět.

datum:

2004 (projekt) – 2005-2006 (realizace)

klient:

soukromý investor

místo:

Nový Svět č.p. 80, Praha 1 – Hradčany

status:

realizace

foto:

Ester Havlová

užitná plocha:

zastavěná plocha:

85 m²

obestavěný prostor:

570 m³

spolupráce:

Halka (Maršáková) Freidingerová, malby

publikace:

archiweb, ERA21 #07/2008 SPECIÁL 2008

Historie domu „U svatého Michaela“ sahá do konce 16. století. Dnešní podobu získal na sklonku 18. století a v první polovině 19. století. Je první stavbou v řadě podobných objektů, kopírujících tvar zahradní zdi kapucínského kláštera na pražských Hradčanech. Společně s ostatními domky a protější zdí tvoří uličku Nový Svět.

Dvoupatrová, na sever orientovaná stavba má lichoběžníkový tvar rozevírající se západním směrem.

Průčelí do Nového Světa je jednopatrové, sedmiosé s hlavním vstupem uprostřed. Horizontálně fasádu dělí plochá pásová římsa nad přízemím a profilovaná hlavní římsa.

Průčelí do Kapucínské ulice je jednoosé s pravoúhlým vstupem v úrovni 1. patra, s několika vyrovnávacími profilovanými kamennými stupni. Na fasádu přechází horizontální prvky (pásová a hlavní římsa) z průčelí do Nového Světa. Sedlo střechy člení čtyři vikýřky s nízkými obdélnými okénky.

Původní dispoziční členění bylo uspořádáno kolem vertikální komunikace a bylo obdobné pro obě podlaží. Horní podlaží mělo po dvou místnostech na východě i na západě, dolní podlaží mělo shodně s horním na severní straně po dvou místnostech, na východě začínalo klenutým sklepním prostorem přístupným dveřmi z ulice a pokračovalo dvojicí malých prostor. Objekt sloužil od svého vzniku

k bydlení. V historii je často zmiňován špatný stavebně technický stav.

Dům je po rekonstrukci nově rozdělen na dva byty s čistou užitnou plochou 50,5 a 54,5 m2 umístěné samostatně v každém patře.

Nová dispozice přízemí je postavena na původním schématu. Vstup je v centrální pozici a je tvořen menším prostorem zádveří, na který navazuje wc a zázemí.  Ve východní části jsou umístěny obývací prostor s koupelnou, v západní části je situována kuchyň s ložnicí.

Podlaha je oproti stávajícímu stavu snížena, aby bylo dosaženo lepších hodnot světlé výšky. Stejně tak strop je zvýšen na úroveň kamenného ostění vstupních dveří.

Prostory kuchyně a obývacího pokoje jsou přisvětleny z jihu anglickými dvorky, které jsou integrovány do zahradních úprav u paty zahradní zdi.

V patře je vstup oproti původní dispozici přesunut do východní části, kde využívá druhého vstupního otvoru objektu. Umístěním vstupu do jejího počátku vzniká plynulá posloupnost prostorů od východu na západ – od vstupní předsíně se zázemím, přes obývací pokoj, kuchyňský kout a koupelnu

do ložnice. Vzhledem k nízké světlé výšce je dispozice částečně otevřena do krovu a využívá vikýřů k přisvětlení.

Při rekonstrukci zděných konstrukcí objektu byli použity tradiční materiály a technologie s vápenným základem. Dům byl částečně podezděn tak, aby byl nový základ v nezámrzné hloubce. V přízemí byla nově provedena odvětrávaná podlaha. Dřevěný trámový strop nad přízemím byl osazen na původní místo s využitím stávajících otvorů pro konstrukce. Konstrukce krovu je původní s lokálními opravami malého rozsahu. Původní zvětralá střešní krytina byla kompletně vyměněna za novou. Fasáda byla z části opatřena novou omítkou a je natřena vápenným fasádním nátěrem šedého odstínu. Vstupní klasicistní dveře v severním průčelí jsou restaurovány. Okna jsou nově vyrobené kopie původních.