Revitalizace konečné stanice tramvaje 4, Plzeň

Borský park je cenný tím, že zahrnuje několik typů parkových prostor - od téměř francouzsky založené historické části, přes březové háje až po části lesoparku. S uvolněným prostorem na místě rušených ploch městské hromadné dopravy se naskýtá příležitost doplnit Borský park o chybějící zázemí, které zároveň vytvoří vstup do parku z bodu nejvíce přimknutého k městu.

Revitalizace konečné stanice tramvaje 4, Plzeň

Borský park je cenný tím, že zahrnuje několik typů parkových prostor – od téměř francouzsky založené historické části, přes březové háje až po části lesoparku. S uvolněným prostorem na místě rušených ploch městské hromadné dopravy se naskýtá příležitost doplnit Borský park o chybějící zázemí, které zároveň vytvoří vstup do parku z bodu nejvíce přimknutého k městu.

datum:

2014-2020 (projekt) – 2022-2023 (realizace)

klient:

statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1/1,  301 00 Plzeň

místo:

prostor konečné tramvaje č.4; křižovatka ulic U Borského parku a Klatovská třídy

status:

projekt

vizualizace:

sporadical

užitná plocha:

256 m²

zastavěná plocha:

438 m²

obestavěný prostor:

1 400 m³

pozemek:

980 m² zpevněná plocha, 6 450 m² sadově upravená plocha

Borský park je cenný tím, že zahrnuje několik typů parkových prostor, od téměř francouzsky založené historické části, přes březové háje až po části lesoparku. S uvolněným prostorem na místě rušených ploch městské hromadné dopravy se naskýtá příležitost doplnit Borský park o chybějící zázemí, které zároveň vytvoří vstup do parku z bodu nejvíce přimknutého k městu. Severozápadní roh parku je v kontaktu s Klatovskou třídou, severojižní historickou tepnou města. Je to místo, odkud do parku přichází, a i po zrušení konečné zastávky tramvajové linky bude přicházet, nejvíce návštěvníků z jiných částí města.
Návrh se dotýká architektury města a veřejného prostoru, kombinuje park s land-artem. Nový objekt bude tvořit bránu do parku, rozhraní mezi městem a parkem; spolu se zachováním zbytku kolejiště po rušené funkci konečné zastávky tramvajové smyčky by měla vzniknout nová vrstva parku, atrakce a poutač.
Urbanistický a prostorový koncept nového vstupního objektu je vytvořit předěl mezi městem a parkem, jasně definovaný, zároveň vytyčit spojnici mezi nově vzniklými zastávkami hromadné dopravy. Objekt by měl být vnímán jako brána. Tenká linka – prostupná membrána mezi dlážděnou a travnatou plochou, výrazně transparentní, která město a park udržuje v kontaktu. V objektu navrhujeme umístění kavárny, půjčovny kol a koloběžek a veřejných toalet.
Stavba reaguje na pohyb v území – potvrzuje spojnici mezi autobusovými zastávkami nového dopravního řešení a nabízí bránu do parku navázáním na stávající parkovou cestu. U autobusové zastávky v ul. U Borského parku střecha objektu nahrazuje přístřešek zastávky. Jeden pár kolejí tramvajové smyčky prochází budovou do prostoru náměstí před vstupem do parku a stává se reklamou pro dění za objektem.
V celé jižní polovině točny se nachází vzrostlý a poměrně hustý borovicový porost, který postupně odumírá. Jako cílový stav zde navrhujeme světlý a podhledový parkový dřevinný porost bez keřového patra. Koleje tramvajové smyčky se stanou součástí nového trávníku.
Na koleje, které se stanou součástí trávníku, umísťujeme „vagony“ – jednoduché platformy konstruované na vyřazených částech tramvajových podvozků.

Po zrušení funkce konečné zastávky tramvajové trati navrhujeme ponechat koleje točny a použít je jako vymezení nové kulturní zahrady. V uzemí tak zůstane stopa po minulosti místa a bude zahrnuta do nové koncepce.

Na koleje, které se stanou součástí trávníku, umísťujeme „vagony“ – jednoduché platformy konstruované na vyřazených částech tramvajových podvozků. Vozíky bude možné pro specifický scénář výstavy nebo divadla připravit do zvolené sestavy posouváním po kolejích točny. Vozíky jsou pak v určité pozici zabrzděny a uzamčeny. Využití může být různorodé – mohou vzniknout dočasné výstavní, divadelní a jiné prostory, mohou být užívány jako mobiliář…