Plavecký bazén Borská Pole, Plzeň

Vlnolam. Bazénová krajina. Vítejte. Místo pro nový městský bazén považujeme za součást širšího rozhraní mezi průmyslovou částí města a budoucí smíšenou obytnou strukturou, která doplní mezery v zatím nespojené urbanistické struktuře této části města.

Plavecký bazén Borská Pole, Plzeň

Vlnolam. Bazénová krajina. Vítejte. Místo pro nový městský bazén považujeme za součást širšího rozhraní mezi průmyslovou částí města a budoucí smíšenou obytnou strukturou, která doplní mezery v zatím nespojené urbanistické struktuře této části města.

datum:

2022 (soutěž)

klient:

Statutární město Plzeň

místo:

Technická, 301 00 Plzeň 3

status:

soutěž

spolupráce:

Bohuslav Strejc, Věra Fišerová

užitná plocha:

7 410 m²

hrubá podlažní plocha:

9 050 m²

zastavěná plocha:

3 450 m²

obestavěný prostor:

41 800 m³

Vlnolam. Bazénová krajina. Vítejte. Místo pro nový městský bazén považujeme za součást širšího rozhraní mezi průmyslovou částí města a budoucí smíšenou obytnou strukturou, která doplní mezery v zatím nespojené urbanistické struktuře této části města. Veřejný nástupní prostor spojuje trasu od tramvajové zastávky na severu s obslužnou komunikací na jihu lokality. Provozní zázemí je vloženo do středu dispozice. Bazénovou halu orientujeme do veřejného prostoru města, podél trasy nové tramvajové tratě. Členíme ji na menší pavilony – od prostoru s plaveckým bazénem hmota pilovitě ustupuje a v jednotlivých „zubech“ postupně rozmísťujeme bazény. Vnější objem každé sekce zalomení se zároveň snižuje. Od nejvyšší části s plaveckým bazénem se tak celková hmota stupňovitě snižuje až k nejdrobnějšímu objemu v konci relaxační plavecké haly. Členěním hmoty dosahujeme drobného měřítka, které citlivě reaguje na urbanistické souvislosti stávající i budoucí. Horizontálu bazénové haly doplňuje jako dálkový poutač výrazný šestipodlažní objekt ubytování a pultové zastřešení tělocvičny.