Základní a mateřská škola Nová Zbrojovka, Brno

Předmětem soutěže je návrh urbanisticko-architektonického řešení novostaveb základní a mateřské školy ve významné rozvojové lokalitě Nová Zbrojovka včetně přilehlých veřejných prostranství. Součástí zadání je také polyfunkční. objekt. Ten v návrhu spoluvytváří urbanistickou kompozici nových veřejných ploch. Řešení zahrnuje také nástupní prostor v prodloužení podchodu židenického nádraží.

Základní a mateřská škola Nová Zbrojovka, Brno

Předmětem soutěže je návrh urbanisticko-architektonického řešení novostaveb základní a mateřské školy ve významné rozvojové lokalitě Nová Zbrojovka včetně přilehlých veřejných prostranství. Součástí zadání je také polyfunkční. objekt. Ten v návrhu spoluvytváří urbanistickou kompozici nových veřejných ploch. Řešení zahrnuje také nástupní prostor v prodloužení podchodu židenického nádraží.

datum:

2022 (soutěž)

klient:

Statutární město Brno, Nová Zbrojovka, s.r.o. 

organizátor soutěže:

Kancelář architekta města Brna, p. o., 

místo:

Brno – Židenice

status:

soutěž

vizualizace:

Redpixel

hrubá podlažní plocha:

31 041 m² (objekt ZŠ a MŠ 17 860 m², objekt polyfunkční 13 181 m²)

zastavěná plocha:

8 944 m² (objekt ZŠ a MŠ 6 414 m², objekt polyfunkční 2 530 m²)

obestavěný prostor:

162 062 m³ (87 442 m³ objekt ZŠ a MŠ, 74 620 m³ objekt polyfunkční)

celková plocha řešeného území

20 890 m² – objekt ZŠ a MŠ 8 327 m², objekt polyfunkční 4 013 m²,
veřejná prostranství 8 550 m²

obestavěný prostor:

162 062 m³ (87 442 m³ objekt ZŠ a MŠ, 74 620 m³ objekt polyfunkční)

kapacita školy:

810 (450+360) žáků ZŠ, 50 dětí MŠ

hrací plocha tělocvičny:

24 x 12 m, 44 x 24 m, výška 7 m, tribuna pro 180 diváků

Předmětem soutěže je návrh urbanisticko-architektonického řešení novostaveb základní a mateřské školy ve významné rozvojové lokalitě Nová Zbrojovka včetně přilehlých veřejných prostranství. Součástí zadání je také polyfunkční objekt. Ten v návrhu spoluvytváří urbanistickou kompozici nových veřejných ploch. Řešení zahrnuje také nástupní prostor v prodloužení podchodu židenického nádraží.
Návrh uspořádání budov reaguje na zadané členění lokality a na rozdílné prostorové situace, ve kterých se budou nacházet. Tvarováním objemů obou budov vzniká ve středu lokality prostor polouzavřeného vnitrobloku se školními dvory. Severovýchodní fasáda školy a tělocvičny vymezuje prostor náměstí. Sem orientujeme i hlavní vstup. Náměstí je velkou bezpečnou rozptylovou plochou bez zatížení dopravou, atraktivním veřejným prostorem se zelení. Volná centrální plocha může být využívána k dočasným kulturním a společenským aktivitám – v zimě zde může být kluziště, v létě sportoviště, sochařské a výtvarné výstavy a festivaly. Místo je ideálně dostupné vlakem.
Výškové regulativy pro soutěžní lokalitu naplňujeme v maximální stanovené výšce. Pro školské stavby tato výšková úroveň (18 m) znamená pět nadzemních podlaží, pro výškově dominantní část polyfunkčního objektu (administrativní prostory) navrhujeme 9 nadzemních podlaží (32 m).
Návrh je racionální a svými hmotami funkčně vymezuje prostorově i charakterově rozdílná veřejná prostranství. Kompozicí budov a prostorů se areál škol stane přirozenou součástí plánované struktury Nové Zbrojovky.