Tréninková sportovní hala v Borkách, Kolín

Sportovní areál s tréninkovou halou se stane cílem, kam stojí za to se vydat (sportovním, rekreačním, vycházkovým). Předpokladem je vytvoření atraktivního místa. Vidíme velký potenciál ve spolupráci všech areálů. Hala se vstupem obrací k házenkářskému hřišti a vytváří společný veřejný prostor, aby sportoviště mohla fungovat spolu.

Tréninková sportovní hala v Borkách, Kolín

Sportovní areál s tréninkovou halou se stane cílem, kam stojí za to se vydat (sportovním, rekreačním, vycházkovým). Předpokladem je vytvoření atraktivního místa. Vidíme velký potenciál ve spolupráci všech areálů. Hala se vstupem obrací k házenkářskému hřišti a vytváří společný veřejný prostor, aby sportoviště mohla fungovat spolu.

datum:

2017

klient:

Město Kolín

místo:

Brankovická 1621, Kolín

status:

soutěž

vizualizace:

sporadical

užitná plocha:

2 250 m²

hrubá podlažní plocha:

2 540 m²

zastavěná plocha:

1 980 m²

obestavěný prostor:

13 360 m³

řešené území:

7 320 m²

hrací plocha:

25 x 40 m, výška 7 m

kapacita hlediště:

113 diváků

ocenění:

2. cena v soutěži

Sportovní areál s tréninkovou halou se stane cílem, kam stojí za to se vydat (sportovním, rekreačním, vycházkovým). Předpokladem je vytvoření atraktivního místa. Vidíme velký potenciál ve spolupráci všech areálů. Hala se vstupem obrací k házenkářskému hřišti a vytváří společný veřejný prostor, aby sportoviště mohla fungovat spolu.

Hala je navržena jako jeden objem z jednoho materiálu. Tvar navenek ukazuje vnitřní uspořádání. Dominantou je shedová střecha nad sportovní plochou. Je nejvýraznějším architektonickým prvkem, stejně jako je hřiště nejdůležitější částí haly. K shedům se od nízké fasády zvedají šikmé střechy bočních lodí, ve kterých jsou uspořádány obslužné funkce haly. Fasáda je co nejnižší, aby se objekt měřítkem přiblížil chodcům. Vstup do haly tvoří zářez do hmoty, který prosklenou stěnou navazuje na vestibul. Vnější opláštění bude z běžných, stříbrně lakovaných, průmyslových fasádních panelů s vlnitým povrchem. Vnitřní prostory jsou jednoduché, nátěry v odstínech šedé doplněné o mořené dřevo (lavičky, stěna nářaďoven). Vnitřní plocha hřiště 40 x 20 metrů má modrou barvu. Hala je ocelová. Nad hrací plochou jsou na rozpon 25 metrů příhradové vazníky v pravidelném modulu 7,5 metru.