Rozhledna Na Štírce, Nehodív-Myslív

Dřevěná rozhledna na půdorysu rovnostranného trojúhelníku na jednom z vrchů přírodního parku Plánický hřeben. Schodiště s přímými rameny a mezipodestami ve vrcholech trojúhelníku je vedeno po obvodu konstrukce. Vyhlídková plošina je ve výšce 29 m.  Nosná příhradová konstrukce je modřínová, doplněná ocelovými spojovacími prvky. Schodiště je z ocelových pororoštů. Rozhledna nebude zastřešená.

Rozhledna Na Štírce, Nehodív-Myslív

Dřevěná rozhledna na půdorysu rovnostranného trojúhelníku na jednom z vrchů přírodního parku Plánický hřeben. Schodiště s přímými rameny a mezipodestami ve vrcholech trojúhelníku je vedeno po obvodu konstrukce. Vyhlídková plošina je ve výšce 29 m.  Nosná příhradová konstrukce je modřínová, doplněná ocelovými spojovacími prvky. Schodiště je z ocelových pororoštů. Rozhledna nebude zastřešená.

datum:

2013 (studie) – 2014 (projekt)

klient:

Obec Nehodiv

místo:

49°24’52.2″N 13°32’57.2″E

status:

projekt

vizualizace:

sporadical

zastavěná plocha:

18 m²

výška:

33,2 m

Místo pro rozhlednu leží v přírodním parku Plánický hřeben, který byl vyhlášen v roce 1979 za účelem ochrany pramenné oblasti Úslavy a zachování území pro jeho biologické, krajinné a estetické hodnoty. Plánický hřeben je geomorfologickým celkem Šumavského předhůří. Přírodnímu parku dominují vrchy Rovná (728 m n.m), Barák (706 m n.m.), Štírka (706 m n.m.) a Velký kámen (674 m n.m.). Na místě proběhlo v září 2013 ověřovací snímkování pomocí dronu, jehož výstupem byly panoramatické snímky na 2 stanovištích ve výšce 25 a 35 m. Ty sloužily jako podklad pro volbu výšky a místa pro rozhlednu, které bylo zvoleno u samotného vrcholu Štírky (706,2 m n.m.).
Na vrcholu Štírky stála v minulosti vojenská rozhledna. Na jaře roku 2013 byla otevřena na počest básníka Ladislava Stehlíka naučná turistická stezka, která vede v těsné blízkosti místa uvažovaného pro rozhlednu; na záměr výstavby rozhledny je tedy možné nahlížet jako na logický a synergický krok pro přirozenou propagaci krajiny.
Navrhli jsme otevřenou konstrukci na půdorysu rovnostranného trojúhelníku o délce strany 6 m, se schodištěm umístěným po obvodu, aby byl umožněn výhled a kontakt se stromy po celou dobu výstupu. Nosná příhradová konstrukce je dřevěná, doplněná ocelovými spojovacími prvky. Pro zajištění odolnosti jsou prvky navrženy z tlakově impregnovaného modřínového dřeva, doplňkové konstrukce pak z dřeva smrkového. Vnitřní schodiště je z ocelových pororoštů. Rozhledna nebude zastřešená.
Do rovnostranného trojúhelníku jsou podél 3 stran navržena přímá ramena schodiště a do vrcholů trojúhelníku mezipodesty. Poslední 3 m výstupu na vyhlídkovou plošinu vedou po vřetenovém schodišti. Vyhlídková plošina je ve výšce 28,80 m. Montáž je možná buď po jednotlivých bočních stěnách, nebo odstrojené, dočasně ztužené konstrukce jako celku.
Přístup k rozhledně bude pouze pěšky nebo na kole, po stávajících lesních a polních cestách.