Fotbalová akademie, Plzeň

Sportovní hala je uvažována primárně pro kvalitní zimní fotbalovou přípravu žákovských kategorií 5-12 let. Areál se nachází na území městské části Plzeň 2 Slovany, na křížení ulic Koterovská a Mezi stadiony. Sousedí s velodromem s otevřenou betonovou dráhou (1959) a plaveckým bazénem (1986). Sportovní klub Plzeň byl český fotbalový klub se slavnou minulostí. Dlouholetý účastník prvorepublikové i protektorátní první ligy.

Fotbalová akademie, Plzeň

Sportovní hala je uvažována primárně pro kvalitní zimní fotbalovou přípravu žákovských kategorií 5-12 let. Areál se nachází na území městské části Plzeň 2 Slovany, na křížení ulic Koterovská a Mezi stadiony. Sousedí s velodromem s otevřenou betonovou dráhou (1959) a plaveckým bazénem (1986). Sportovní klub Plzeň byl český fotbalový klub se slavnou minulostí. Dlouholetý účastník prvorepublikové i protektorátní první ligy.

datum:

2015 – 2017 (projekt)

klient:

SK Plzeň 1894 o.s.

místo:

Plzeň 2 Slovany, na křížení ulic Koterovská a Mezi stadiony

status:

projekt

vizualizace:

Redpixel

zastavěná plocha:

4 475 m² (sportovní hala), 1 210 m² (hostel)

obestavěný prostor:

36 900 m³ (sportovní hala), 8 230 m³ (hostel)

hrací plocha:

40 x 58 m

kapacita:

150 osob (hlediště)

venkovní hřiště:

velké hřiště (105 x 68 m) s přírodní trávou

malé hřiště zejména pro žákovské kategorie (58 x 40 m) s přírodní trávou

střední hřiště (93 x 50 m) s umělou trávou

Sportovní areál se nachází na území městské části Plzeň 2 Slovany, na křížení ulic Koterovská a Mezi stadiony. Sousedí s velodromem s otevřenou betonovou dráhou (1959) a plaveckým bazénem (1986). Sportovní klub Plzeň byl český fotbalový klub se slavnou minulostí. Dlouholetý účastník prvorepublikové i protektorátní první ligy,

Plocha areálu SK Plzeň 1894 není dnes intenzivně využívána ke sportovní činnosti, stávající  fotbalové hřiště není vzhledem k rozloze areálu dobrým řešením. Přihlédneme-li k výborné dostupnosti a poloze areálu v rámci města, vychází nám jako správný a logický záměr investora zintenzivnit a zatraktivnit budoucí využívání areálu. Atraktivita spočívá vedle doplnění nabídky venkovních hřišť ve stavbě sportovní haly.

Sportovní hala je uvažována primárně pro kvalitní zimní fotbalovou přípravu žákovských kategorií  5-12 let. Hřiště jsou uspořádána jako kombinace hlavního hřiště (mužstvo 7+1 hráčů) a dvou hřišť 5+1 nebo dvou hřišť 4+1 hráčů. Uvažovaná kapacita haly pro tréninky je 50 dětí + 6 dospělých. Hlavní prostor haly s hřištěm je ze dvou stran lemován dvoupodlažními prostory zázemí – na severozápadní fasádě jsou v 1.NP situovány kavárna a restaurace, administrativní prostory klubu, sklady a ve 2.NP fitness a prostory technologie. Restaurace bude sloužit nárazově, zejména při pořádání turnajů. Kavárna by měla být zázemím hlavně pro rodiče a doprovod dětí. Pro zaměstnance je navržen služební vchod do administrativní části a do provozu restaurace a kavárny. Prostory zázemí podél jihozápadní fasády obsahují v šatny s hygienickým zázemím, zázemí pro rozhodčí, regenerační prostory a prostory pro technologie, Plocha hřiště je zapuštěna oproti úrovni vstupu a zázemí o 1,2 m. Mezi otevřenou chodbou, vedoucí k šatnám, a hřištěm, je výškový rozdíl mezi úrovněmi využit pro 3-stupňové hlediště. Na hřišti je položen umělý trávník 3. generace, který dokonale alternuje přírodní trávník a umožňuje trénink v klasické venkovní obuvi. Trénink pod střechou, který je totožný s venkovním tréninkem, je největší výhodou tohoto konceptu. Konstrukčně je hala řešena jako prefabrikovaný železobetonový skelet (sloupy; stěny monolitické nebo prefabrikované) v kombinaci s ocelovými vazníky na rozpětí přesahující 50 m. Prosklení haly v severovýchodní stěně bude kromě osvětlení interiéru výrazným prvkem do Koterovské ulice.

Hostel je navržen pro ubytování dvou fotbalových mužstev. Dvoupodlažní objekt je v přízemí kromě vstupu a recepce otevřený, patro je neseno na sloupech a volný prostor slouží jako parkoviště. Ve horních patrech je 30 dvoulůžkových pokojů. Nosná konstrukce je uvažována jako kombinace vyzdívané železobetonové konstrukce se soustavou podélných a příčných stěn.

Venkovní sportoviště zahrnují tři hřiště: velké (105 x 68 m) s přírodní trávou, malé zejména pro žákovské kategorie (58 x 40 m) s přírodní trávou a střední hřiště (93 x 50 m) s umělou trávou.