Sportovní hala, Dolní Břežany

Novostavba sportovní haly navazuje na areál základní školy v Dolních Břežanech. Umožňuje výuku tělocviku, je využívána sportovní veřejností i k pořádání kulturních akcí. Díky modernímu vzhledu je magnetem a inspirací pro své okolí s důrazem na napojení na veřejný prostor a okolí. Sportovní plocha má velikost 45 x 25 metrů, kapacita tribuny je 250 diváků

Sportovní hala, Dolní Břežany

Novostavba sportovní haly navazuje na areál základní školy v Dolních Břežanech. Umožňuje výuku tělocviku, je využívána sportovní veřejností i k pořádání kulturních akcí. Díky modernímu vzhledu je magnetem a inspirací pro své okolí s důrazem na napojení na veřejný prostor a okolí. Sportovní plocha má velikost 45 x 25 metrů, kapacita tribuny je 250 diváků

datum:

2013 – 2017

klient:

Obec Dolní Břežany

místo:

Za Pivovarem, Dolní Břežany,

status:

realizace

foto:

BoysPlayNice

užitná plocha:

2 270 m²

hrubá podlažní plocha:

2 500 m²

zastavěná plocha:

2 130 m² (počítáno ve výšce 5m)

obestavěný prostor:

20 750 m³

řešené území:

6 500 m²

hrací plocha:

43 x 24 m (1x florbal, 3x volejbal); 8-9 m výška

kapacita hlediště:

tribuna pro 250 diváků

ocenění:

1. cena ve vyzvané arch. soutěži, 2016,

XXV. Grand Prix architektů – Národní cena za architekturu 2018,
nominace Mies van der Rohe Award 2019,

BIG SEE Architecture Award 2019,

Zvláštní cena za arch. a stavební řešení v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2019,
OPERA CIVITATEM 2021 za nejvýznamnější a nejkvalitnější investiční realizaci pro rozšíření a zkvalitnění tělovýchovného a sportovního života v obci v letech 1991- 2021 za sportovní halu (2021)

publikace:

Ročenka architektury 2017, archdaily

Novostavba sportovní haly navazuje na areál základní školy. Stojí na hraně obce v těžišti velké rozvojové plochy. Je magnetem a inspirací pro své okolí.

Slouží k výuce tělocviku, pro sportovní veřejnost i k pořádání kulturních akcí. Sportovní plocha má velikost 45 x 25 m a výšku 8 – 9 m, kapacita tribuny je 250 diváků.

Tvar haly je oblý, hladký a abstraktní. Kupole přibližuje měřítko člověku, kovový povrch zrcadlí okolí, hranice oblohy a střechy je nejasná. Budova maskuje své skutečné rozměry. Široké terénní schodiště před halou vymezuje veřejný prostor a tvoří přirozený amfiteátr.

Exteriér halu odlišuje, interiér naopak navazuje na školu kombinací dřeva a bílých a šedých povrchů. Vnitřní uspořádání odráží vazby na okolí. Vstup diváků je orientován kolmo k parkovišti, posuvné západní okno s výhledem na obec umožňuje spojení se školním hřištěm, východní okno je průhled do budoucnosti. Spojovací krček dělá z haly součást školy. Srdcem je sportovní plocha dělená na tři části mobilními roletami.  V přízemí jsou šatny s umývárnami oddělené od sportovní plochy stěnou z žebřin, v patře kabinety a strojovny. Pod tribunou je zázemí a nářaďovny. Otevřený vestibul s bufetem je přemostěný lávkou, která spojuje obě části tribuny. Pro halu byl studiem Les kanců navržen informační systém malovaný přímo na betonové stěny.

Nosná konstrukce je kombinací železobetonových půdorysně zakřivených stěn a ocelové příhradové střechy s vazníky o rozponu až 44 m. Fasáda je z falcovaných šindelů z přírodního hliníku. V hale je použita kombinace několika akustických opatření, do výšky 2,5 metru je realizován modřínový obklad. Zdrojem tepla a chladu je tepelné čerpadlo. Denní osvětlení zabezpečuje 68 tubusových světlovodů. Součástí systému umělého osvětlení je senzor pro automatickou regulaci intenzity.