Cihlový rodinný dům

V současné době jsou nejběžnějšími a cenově nejdostupnějšími místy pro novostavbu rodinných domů nově vznikající pozemky v okolí větších měst. Navrhujeme v takovém místě dům, který bude neformální a funkční, který bude respektovat energetická a ekonomická hlediska.

Cihlový rodinný dům

V současné době jsou nejběžnějšími a cenově nejdostupnějšími místy pro novostavbu rodinných domů nově vznikající pozemky v okolí větších měst. Navrhujeme v takovém místě dům, který bude neformální a funkční, který bude respektovat energetická a ekonomická hlediska.

datum:

2009 (soutěž)

klient:

Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., Plachého 388/28, 370 46 České Budějovice

status:

soutěž

užitná plocha:

174 m²

zastavěná plocha:

233 m²

obestavěný prostor:

846 m³

pozemek:

810 m²

spolupráce:

Brandon Joseph Cari

ocenění:

Zvláštní cena Státního fondu rozvoje bydlení

V současné době jsou nejběžnějšími a cenově nejdostupnějšími místy pro novostavbu rodinných domů nově vznikající pozemky v okolí větších měst. Charakteristické pro novostavby v těchto místech je jejich čelní nasměrování do ulice a obklopení sousedními domy. Navrhujeme v takovém místě dům, který bude neformální a funkční, který bude respektovat energetická a ekonomická hlediska.
Záměr je zajistit pocit soukromí a intimity v místě, které je těsně obklopeno sousedními domy. Současně vytvořit takový prostor, který je otevřený a propojený se svým okolím. Řešením je zorganizovat vše okolo vnitřní zahrady.
Vnitřní zahrada je otevřeným venkovním obytným prostorem propojujícím všechna místa v domě. To rodině dovoluje exteriér využívat i jako nezastřešený obývací pokoj, kde si děti mohou bezpečně hrát a dospělí si užívají venkovního prostoru.
Souvislá linka obvodové zdi je přerušená pouze v místě hlavního vstupu. Uliční fasáda a fasády podél sousedních pozemků tvoří materiálově jednotné plné plochy režného zdiva, částečně otevřené pouze v místech oken. Prostory orientované na jih a směrem do vnitřní zahrady jsou prosvětleny velkými okny (pohledy do zahrady a okolní krajiny).
Dům má navržený obytný prostor propojený s kuchyní a jídelnou. Na něj na východní straně navazuje malá pracovna a část domu s ložnicí rodičů. V západní části domu jsou umístěny dva pokoje dětí a pokoj hosta nebo prarodiče.
Parkování je na otevřeném prostoru na severní straně před vstupem do domu. Předpokládá se, že lze postavit i kryté stání.