Tělocvična u ZŠ Václava Hejny, Červený Kostelec

Historická školní budova a dvě nové hmoty. Tělocvična s velkou sportovní plochou a její zázemí. Hala reprezentativní, vysoká, průhledná. Dvůr zbavený přístavků. Jeden hlavní vstup pro tělocvičnu i školní šatny. Zázemí nízké, jednopodlažní, utilitární. Střecha zázemí je nový školní dvůr pro děti, učitele i sportovce.

Tělocvična u ZŠ Václava Hejny, Červený Kostelec

Historická školní budova a dvě nové hmoty. Tělocvična s velkou sportovní plochou a její zázemí. Hala reprezentativní, vysoká, průhledná. Dvůr zbavený přístavků. Jeden hlavní vstup pro tělocvičnu i školní šatny. Zázemí nízké, jednopodlažní, utilitární. Střecha zázemí je nový školní dvůr pro děti, učitele i sportovce.

datum:

2020

klient:

Město Červený Kostelec

místo:

Komenského 540, Červený Kostelec

status:

soutěž

vizualizace:

Redpixel

užitná plocha:

2 140 m²

hrubá podlažní plocha:

2 200 m²

zastavěná plocha:

1 970 m²

obestavěný prostor:

17 790 m³

hrací plocha:

39 x 22 m, výška 9 m

kapacita hlediště:

tribuna pro 153 diváků

ocenění:

3. cena v soutěži

Přístavba nové tělocvičny není další budovou v místě, je rozšířením jedné z existujících staveb. Volně a účelně navazuje na ortogonální kompozici školy, prodlužuje její severní křídlo. Severojižní orientace haly umožňuje navrhnout maximální velikost sportovní plochy s dostatečnými odstupy od okolních budov a zachovat prostorné nádvoří.

Tělocvična se zázemím je výrazově samostatný objekt. Konstrukce se promítá do fasády, určuje její estetiku. Prosklená horní polovina obvodových stěn. Šlechtěná cementová omítka.

Školní dvůr je zastavěn jednopodlažním zázemím propojujícím školu a tělocvičnu ve dvou úrovních. Dvě úrovně – dvě různá prostředí. Střecha zázemí je novým školním prostranstvím. Volná a univerzální. Přístupná ze školy, z tribuny, vnějším schodištěm. Přízemí je vyplněno potřebným zázemím tělocvičny a školních šaten. Funkční a utilitární, s většími prostory pro shromažďování a místnostmi pro provoz a hygienu. V jižní fasádě je nový vstupní prostor školy, jeho součástí je taneční zrcadlový sál.

Interiér tělocvičny je světlý, bezpečný, přehledný a reprezentativní. Sportovní a zároveň slavnostní. Přirozené denní světlo z východu, západu a severu. Mezi okny jsou instalovány interiérové rolety umožňující halu zatemnit a uzavřít pohledům zvenku. Jižní fasáda je plná, z důvodu omezení přehřívání i kvůli soukromí bytového domu. Akusticky aktivní plochy jsou na stropě mezi žebry TT panelů a kolem sportovní plochy v rámci dřevěného obkladu.