Veřejný parter a zahrada, Kolín

Úprava veřejného parteru a zahrady objektů Husova 69 a 110-113 zahrnuje řešení několika dílčích úloh, jejichž cílem je zkvalitnění veřejného parteru ve vnitrobloku bytových domů, zpřístupnění navazující zahrady městské knihovny a parkánu nad železniční tratí. Motivem je myšlenka, aby plochy a objekty byly zajímavé i při pohledu shora z oken domů a nabídly na malé ploše a vzdálenosti řadu rozdílných vjemů a zážitků.

Veřejný parter a zahrada, Kolín

Úprava veřejného parteru a zahrady objektů Husova 69 a 110-113 zahrnuje řešení několika dílčích úloh, jejichž cílem je zkvalitnění veřejného parteru ve vnitrobloku bytových domů, zpřístupnění navazující zahrady městské knihovny a parkánu nad železniční tratí. Motivem je myšlenka, aby plochy a objekty byly zajímavé i při pohledu shora z oken domů a nabídly na malé ploše a vzdálenosti řadu rozdílných vjemů a zážitků.

datum:

2018 (soutěž, studie) – 2019 (DSP a DPS)

klient:

Město Kolín

místo:

vnitroblok a zahrada Husova

status:

studie (ideová studie)

vizualizace:

sporadical

řešené území:

1 500 m²

ocenění:

1. cena ve vyzvané soutěži, 2018 (VZ malého rozsahu)

 

Úprava veřejného parteru a zahrady objektů Husova 69 a 110-113 zahrnuje řešení několika dílčích úloh, jejichž cílem je zkvalitnění veřejného parteru ve vnitrobloku bytových domů a zpřístupnění navazující zahrady městské knihovny a parkánu nad železniční tratí. Motivem je myšlenka, aby plochy a objekty byly zajímavé i při pohledu shora (vzory z dlažby, text na altánu, plot u dráhy) z oken domů a nabídly na malé ploše a vzdálenosti řadu rozdílných vjemů a zážitků.

Náměstí je veřejným prostorem, úprava má podpořit jeho živost. Sevřenost fasádami domů zachovává intimitu a podporuje sousedské vztahy. Zároveň je umožněn volný pohyb a přístup „hostů“ přicházejících na parkán, do knihovny, její zahrady nebo do obchodů v parteru. Navrhujeme volnou otevřenou plochu, chceme zdůraznit a nijak nestínit výhled na řeku. Lidé rádi pozorují ruch na ulicích a náměstích oknem z pohodlí domova. Chceme, aby byl pro ně pohled na plochu náměstí zajímavý. Dlažba je opticky rozdělena na koberce – vzorované obdélníky, dílčí drobnější části. Každá z nich bude mít svůj vlastní charakter. Pohled z okna nabízí celkový obraz venkovního „zabydleného prostoru“.

Náměstí a parkán jsme nově spojili schodištěm a rampou. Parkán je jednolitá mlatová plocha s lavičkami. Oplocení nad železnicí je navrženo z pozinkovaných jeklů s výplní z čirých polykarbonátových panelů. Před vstupem do knihovny je navržena úprava bezbariérového vstupu, aby vzhledem a použitými materiály navázal na rekonstruované náměstí. Svah u knihovny navrhujeme jako klidnou zelenou travnatou plochu s terénními schody. Inverze kamenného náměstí. Tvar zahradního altánu – domek se sedlovou střechou – jsme zvolili jako protiklad plochým střechám okolních domů. Altán má kryté boční stěny, čela jsou otevřená a vstupuje se jimi dovnitř. Stěny a střecha jsou potištěny textem inspirovaným životem kolínského občana a ředitele knihovny Jaroslava Janíka.