Vnitroblok Manětínská, Plzeň

Vnitroblok Manětínská je veřejný sportovní a rekreační prostor na plzeňském sídlišti Košutka. Volnočasový areál se skládá ze dvou částí – první je sportovní hřiště s asfaltovým povrchem, druhou je prostor bývalého minigolfového hřiště s objektem restaurace. Cílem projektu je nalézt způsob revitalizace, který přinese do území novou energii a kvalitu.

Vnitroblok Manětínská, Plzeň

Vnitroblok Manětínská je veřejný sportovní a rekreační prostor na plzeňském sídlišti Košutka. Volnočasový areál se skládá ze dvou částí – první je sportovní hřiště s asfaltovým povrchem, druhou je prostor bývalého minigolfového hřiště s objektem restaurace. Cílem projektu je nalézt způsob revitalizace, který přinese do území novou energii a kvalitu.

datum:

2019 (studie) – 2020-21 (projekt) – 2023 (realizace)

klient:

Statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1

místo:

Manětínská 30, 323 00 Plzeň

status:

realizace

vizualizace:

Redpixel

zastavěná plocha:

398 m²

obestavěný prostor:

832 m³

Vnitroblok Manětínská je veřejný sportovní a rekreační prostor na plzeňském sídlišti Košutka. Volnočasový areál se skládá ze dvou částí – první je sportovní hřiště s asfaltovým povrchem, druhou je prostor bývalého minigolfového hřiště s objektem restaurace. Cílem projektu je nalézt způsob revitalizace, který přinese do území novou energii a kvalitu.

Zachováváme dělení areálu na 2 části – na sportovní hřiště a zahradu/park s restaurací. Sportovní hřiště potřebuje pouze renovaci povrchu, výměnu vybavení a opravu oplocení. Ve druhé části areálu bude odstraněn nevyhovující objekt restaurace a nahrazen novostavbou. Ta je navržena jako výrazně liniový jednopodlažní objekt, který tvoří severovýchodní hranici celého areálu. Na objekt kavárny navazuje dřevěné oplocení s pergolou, které vytváří z části areálu uzavřenou enklávu v sídlištní otevřené struktuře. Zahrada mezi kavárnou a sportovním hřištěm bude sloužit jako dětské hřiště.