Nový pavilon 81. mateřské školy Břeclavská, Plzeň

Mateřská škola by měla dětem nabídnout prostředí, ve kterém budou mít pocit bezpečí, jistoty a radosti při získávání nových poznatků, zkušeností a dovedností. Cílem návrhu je rozšířit kapacitu školky o pavilon se dvěma plně vybavenými třídami.

Nový pavilon 81. mateřské školy Břeclavská, Plzeň

Mateřská škola by měla dětem nabídnout prostředí, ve kterém budou mít pocit bezpečí, jistoty a radosti při získávání nových poznatků, zkušeností a dovedností. Cílem návrhu je rozšířit kapacitu školky o pavilon se dvěma plně vybavenými třídami.

datum:

2023 (studie)

klient:

Statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1

místo:

Břeclavská ulice

status:

soutěz

vizualizace:

Redpixel

užitná plocha:

780 m²

zastavěná plocha:

500 m²

obestavěný prostor:

4 100 m³

Mateřská škola by měla dětem nabídnout prostředí, ve kterém budou mít pocit bezpečí, jistoty a radosti při získávání nových poznatků, zkušeností a dovedností. Cílem návrhu je rozšířit kapacitu školky o pavilon se dvěma plně vybavenými třídami. Pro umístění dostavby byl zadavatelem vyhrazen prostor bývalého hřiště v těsném sousedství současného areálu školky.
Úvahy o rozšíření kapacity školky se zároveň nutně týkají rozšíření zázemí. Zejména kuchyně, která je na hraně prostorové kapacity již nyní. Dále je nutné nalézt funkční propojení nového pavilonu s hospodářskou budovou. Pro nové třídy je třeba upravit část zahrady.
Koncepce návrhu je založená na logickém doplnění prostorového rozvržení stávající školky. Umístění přístavby by mělo v co nejmenší míře ubírat prostory zahrady. Uspořádání nového pavilonu musí vhodně reagovat na rozdílnou výškovou úroveň mezi místem stavby a stávající hospodářskou budovou, na kterou bude navazovat. Architektura pavilonu nabídne univerzální prostorové uspořádání, jehož využití se může v čase měnit s požadavky a kreativitou pedagogů nebo se změněnými požadavky zřizovatele. Materiálové řešení umožní dětem kontakt s kvalitními přírodními materiály v rámci přehledných konstrukcí, evokujících hru se stavebnicí.