Rodinný dům, Český kras

V létě roku 2009 jsme společně se stavebníkem zavítali do lokality v blízkosti Berounky. Široké údolí se zalesněnými svahy bylo v minulosti rekreační oblastí, která se postupně mění na rezidenční. Údolím vede cesta lemovaná protáhlými parcelami orientovanými kolmo ke svahu. Zástavba řídne směrem ven z obce, stavební parcely se mění na zahrady s chatami. Na místě původního čtvercového objektu je navržen nový dům obdélníkového půdorysu.

Rodinný dům, Český kras

V létě roku 2009 jsme společně se stavebníkem zavítali do lokality v blízkosti Berounky. Široké údolí se zalesněnými svahy bylo v minulosti rekreační oblastí, která se postupně mění na rezidenční. Údolím vede cesta lemovaná protáhlými parcelami orientovanými kolmo ke svahu. Zástavba řídne směrem ven z obce, stavební parcely se mění na zahrady s chatami. Na místě původního čtvercového objektu je navržen nový dům obdélníkového půdorysu.

datum:

2008 (studie) – 2009-2010 (projekt) – 2011-12 (realizace)

klient:

soukromý investor

místo:

Český kras

status:

realizace

foto:

Daniela Dostálková

užitná plocha:

150 m²

zastavěná plocha:

100 m²

obestavěný prostor:

608 m³

pozemek:

856 m²

publikace:

Jako šálek s podšálkem? Dům v Českém krasu, Lidovky 2012; archiweb, stavbaweb

V létě roku 2009 jsme společně s budoucím stavebníkem zavítali do lokality v blízkosti Berounky. Široké údolí se zalesněnými svahy bylo v minulosti rekreační oblastí, která se postupně mění na rezidenční. Údolím vede cesta lemovaná protáhlými parcelami orientovanými kolmo ke svahu. Zástavba řídne směrem ven z obce, stavební parcely se mění na zahrady s chatami.

Na místě původního čtvercového objektu je navržen nový dům obdélníkového půdorysu. Jednoduchá hmota zakončená sedlovou střechou je kratší stranou orientována k příjezdové cestě. Symetrický štít má shodnou šířku i výšku 7,6 m. Střecha má sklon 45° a je nasazena v polovině výšky domu, tedy ve 3,8 m. Ze střešní roviny vystupuje vikýř s rovnou střechou odsazený od severního štítu. V severovýchodním nároží k domu přiléhá jednoduchá hmota zádveří. Hmotové řešení bylo limitováno poměrně přísnou regulací CHKO Český kras.

Lapidární forma domu je umocněna strohou fasádou z dubových prken, která pomocí skládacích okenic zakrývá velkorysá okna v přízemí. Výjimkou je čtvercové neotvíravé okno ve štítu.

Zúžení domu oproti původní stavbě uvolnilo prostor podél delších stran, aby tak mohla vzniknout dřevěné paluba, která plynule navazuje na obytné přízemí. Na jihu, před domem je plocha největší, rozšiřuje tak hlavní obytný prostor propojený s terasou velkou prosklenou posuvnou stěnou přes celou šířku domu. Široké schodiště přes potok spojuje terasu s jižní částí zahrady a přístupovou cestou. Za domem na severu, kde začíná pozemek stoupat v prudký svah zpevněný opěrnou zdí vznikla severní zahrada, která  bezprostředně navazuje na horní patro a poskytuje stinnou alternativu jižní terase.

Konstrukce domu je celodřevěná fošnová, ztužená z vnitřní strany OSB deskami, které plní zároveň funkci parobrzdy. Skladba stěn je difúzně otevřená. Z vnější strany je zakončena difúzní fólií chráněnou proti povětrnosti obkladem z dubových prken různé šířky. Jižní štítová stěna je tvořena příhradovým nosníkem doplněným šikmými prvky – věšadlem pro zmenšení průhybu. Skládaná střešní krytina je z betonových tašek.