Nový pavilon základní školy, Holýšov

Škola je v současnosti na hraně své kapacity a naším úkolem bylo nalézt vhodný prostorový koncept pro její dostavbu. Nový pavilon doplňuje stávající budovu tak, že vzniká uzavřený kampus s centrální školní zahradou. Dlouhá a nízká hmota nové budovy je částečně zapuštěna do svažitého terénu.

Nový pavilon základní školy, Holýšov

Škola je v současnosti na hraně své kapacity a naším úkolem bylo nalézt vhodný prostorový koncept pro její dostavbu. Nový pavilon doplňuje stávající budovu tak, že vzniká uzavřený kampus s centrální školní zahradou. Dlouhá a nízká hmota nové budovy je částečně zapuštěna do svažitého terénu.

datum:

2019 (studie) – 2020 (projekt)

klient:

Město Holýšov

místo:

Táborová 428, 345 62 Holýšov

status:

studie, projekt

vizualizace:

Redpixel

užitná plocha:

2 430 m²

zastavěná plocha:

1 286 m²

obestavěný prostor:

12 174 m³

spolupráce:

Projectstudio8 (DSP, DPS)

media:

Holýšovský zpravodaj 10/2019

Budova základní školy v Holýšově byla postavena v l. 1955 – 1958. Vliv socialistického realismu se projevil v přísně symetrické kompozici hmot a ve tvarování a detailech zejména vstupní partie školy. Škola byla rekonstruována v r. 2010 a v současnosti je na hraně své kapacity. Naším úkolem bylo nalézt vhodný prostorový koncept pro její dostavbu. Nový pavilon doplňuje stávající budovu tak, že vzniká uzavřený kampus s centrální školní zahradou. Dlouhá a nízká hmota nové budovy (2 podlaží) je částečně zapuštěna do svažitého terénu. Vstupní vestibul stávající školy navazuje na spojovací koridor k novému pavilonu. Přízemí (1.NP) nového pavilonu bude sloužit všem žákům školy. Stávající prostory staré školy doplňuje o dosud chybějící funkce – školní knihovnu, odborné učebny a multifunkční sál. Volný prostor v přízemí je otevřen do školní zahrady a nabízí spoustu možností pro využití v rámci výuky i mimo ni. Patro (2.NP) je věnováno 7 novým třídám prvního stupně základní školy. Třídy jsou orientovány na sever, do zahrady. Prostorné pobytové chodby, orientované na jih (do sousedního sportovního areálu), jsou koncipovány jako přestávkové herny.