Nový pavilon základní školy, Holýšov

Škola je v současnosti na hraně své kapacity a naším úkolem bylo nalézt vhodný prostorový koncept pro její dostavbu. Nový pavilon doplňuje stávající budovu tak, že vzniká uzavřený kampus s centrální školní zahradou. Dlouhá a nízká hmota nové budovy je částečně zapuštěna do svažitého terénu.

Nový pavilon základní školy, Holýšov

Škola je v současnosti na hraně své kapacity a naším úkolem bylo nalézt vhodný prostorový koncept pro její dostavbu. Nový pavilon doplňuje stávající budovu tak, že vzniká uzavřený kampus s centrální školní zahradou. Dlouhá a nízká hmota nové budovy je částečně zapuštěna do svažitého terénu.

datum:

2019 (studie) – 2020 (projekt)

klient:

Město Holýšov

místo:

Táborová 428, 345 62 Holýšov

status:

studie, projekt

vizualizace:

Redpixel

užitná plocha:

2 430 m²

zastavěná plocha:

1 286 m²

obestavěný prostor:

12 174 m³

spolupráce:

Projectstudio8 (DSP, DPS)

media:

Holýšovský zpravodaj 10/2019

Pro umístění školky na východním okraji Humpolce byl městem vybrán park v blízkosti základní školy.
Dále na východ od řešeného území se zvedá kopec Orlík se zříceninou hradu na vrcholu.
Rozsáhlý stavební program mateřské školy znamenal hledání způsobu, jak citlivě vstoupit do území a využít potenciál parku se vzrostlými stromy. Lokalita se také nachází na rozhraní mezi bydlením v bytových a rodinných domech. Výsledkem je koncept „vily v zahradě“ s několikrát zalomenou fasádou, která se velkými okny otevírá do severní a západní části parku s největším počtem stromů. Tvarování domu a jeho umístění v jihovýchodní části parku se vyhýbá kořenovým systémům cenných stromů a vyžaduje kácení pouze nejméně hodnotných dřevin, často náletů. Pro dopravu je využita stávající slepá komunikace, která vede k sousedním bytovým domům.
Zahrada školky je záměrně velká, zabírá polovinu současné plochy městského parku, a její součástí jsou vzrostlé stromy vč. největšího stromu v parku (dub americký s rozdvojeným kmenem). Věříme, že stromy budou největším bonusem zahrady, budou poskytovat stín a přirozená herní zákoutí. Zbývající část parku zůstává volně průchozí.
Naším záměrem bylo navrhnout dům, který racionálním i atraktivním způsobem zužitkuje kvalitu místa a bude zábavný a podnětný pro děti i pedagogy. Objekt školky má 3 nadzemní podlaží a není podsklepený. Objem 3. NP je výrazně ustoupen na nároží objektu. Pevná forma, kterou školka drží u vstupní fasády do ulice, se směrem do zahrady rozpadá v několika zalomeních. Každá třída se tak velkými okny otevírá do 3 světových stran. 3.NP je určeno pedagogům a administrativě školky.
Konstrukční systém je záměrně jednoduchý – stěny z cihel, stropy a schodiště z betonu. Světlé hladké omítky budou na fasádách kombinovány jen s velkými formáty oken. Ploché střechy jsou řešeny jako zelené.